Điều kiện dự tuyển Văn bằng 2 Đại học Sư phạm – Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Theo thông tin tuyển sinh đối tượng dự thi Văn bằng 2 Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên theo hình thức VLVH phải đạt các điều kiện sau:

1. Thí sinh dự tuyển thuộc một trong các đối tượng sau:

Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khác thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

– Đối với thí sinh đã được tuyển sinh hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm trước ngày 07 tháng 5 năm 2020, yêu cầu điểm trung bình trung học tập toàn khóa đạt từ 5,0 trở lên, điểm xét tuyển đại học liên thông đạt từ 15,00 điểm trở lên.

– Đối với thí sinh đã được tuyển sinh đại học sau ngày 07 tháng 5 năm 2020 đăng ký tuyển sinh đại học liên thông, yêu cầu tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng chuyên môn đào tạo.

2. Thí sinh phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định

Thí sinh thuộc đối tượng dự tuyển phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ cần thiết theo quy định của Trường Đại học Sư phạm

ĐĂNG KÝ ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *