Liên hệ Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Sư phạm Hà Nội các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành đào tạo khối ngành giáo viên khác có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề.